Zaznacz stronę

logo3-white

obraz-na-4

Miło nam Cię powitać w serwisie ubezpieczeniadlalotnictwa.pl.  Miejscu stworzonym przez ludzi z kilkunastoletnim doświadczeniem lotniczym oraz finansowym. Jeżeli jesteś pilotem amatorsko uprawiającym sporty lotnicze lub ekstremalne możesz tutaj nabyć ubezpieczenie przygotowane „na miarę” dla Ciebie, które uwzględni Twoją sytuację życiową i finansową.

Wypełnij formularz

skontaktujemy się z Tobą

 Tak, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz 883) wypełniając ten formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych i w wykorzystywanie ich tylko do wewnętrznych celów statystycznych i marketingowych. Jednocześnie masz prawo wglądu do swoich danych, ich poprawienia i usunięcia. Administratorem danych osobowych jest firma Twoi Doradcy Finansowi Polska Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, NIP: 701-042-33-61, REGON: 147226747 KRS:00000504934

UBEZPIECZENIA LOTNICZE


Ubezpieczenie od śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku


Ubezpieczenie w razie inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku


Ubezpieczenie od całkowitej TRWAŁEJ niezdolności do pracy w wykonywanym zawodzie w wyniku nieszczęśliwego wypadku


Ubezpieczenie od całkowitej OKRESOWEJ niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku


Twoje ubezpieczenie możesz rozszerzyć o wybrane świadczenia dodatkowe:

świadczenie pogrzebowe (do 15 000)

pokrycie kosztów dostosowania do życia w niepełnosprawności (do 200 000)
 

trwałe uszczerbki na zdrowiu (do 5% sumy ubezpieczenia śmierci NNW)


dzienne świadczenie szpitalne (maksymalnie 500 zł / dzień)


pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji (do 10 000)


Proces zawarcia ubezpieczenia

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się z Tobą telefoniczne w celu określenia Twoich oczekiwań i przygotowania oferty

Otrzymasz indywidualną ofertę

Po zaakceptowaniu oferty i wpłacie składki otrzymasz Twoją polisę drogą elektroniczną

Możesz latać – Jesteś objęty ochroną ubezpieczeniową

Dlaczego powinienem wybrać ubezpieczenie przygotowane na miarę zamiast grupowego?

Pomimo wspólnej pasji do latania, każdy z nas jest inny. Różnimy się wiekiem, codziennymi potrzebami finansowymi, podejściem od życia. Inaczej postrzegamy odpowiedzialność za siebie, innych i rodzinę. Mamy niejednakowe zarobki oraz zobowiązania finansowe. Latamy na różnych statkach powietrznych oraz mamy różny poziom doświadczenia.

Ubezpieczenie przygotowane na miarę pozwoli uwzględnić wspomniane czynniki w Twojej ofercie ubezpieczenia. Nie będziesz musiał przechodzić badań lekarskich. Odpowiesz na kilka pytań i polisę otrzymasz emailem.

Ubezpieczenie grupowe, powala szybko do niego przystąpić natomiast zakres ubezpieczenia i sumy są jednakowe dla wszystkich. Skutkuje to tym, że być może płacisz za część ochrony, która Ci nie jest potrzebna lub jesteś niedoubezpieczony i w przypadku zdarzenia otrzymasz zbyt małe świadczenie.

Twoje ubezpieczenie może obejmować wyżej wspomniane ryzyka. Ty decydujesz co ci jest potrzebne i na jaką sumę ubezpieczenia chcesz być ubezpieczony. Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą

Nie jesteś pewien, jaki wariant ubezpieczenia powinieneś wybrać?

Skontaktuj się z nami, pomożemy Ci w wyborze oferty.

Możemy porozmawiać przez telefon, Skype oraz jeżeli potrzebujesz możesz się z nami spotkać na terenie Warszawy, Gdańska, Łodzi i okolic. 

Kto jest ubezpieczycielem

Ubezpieczycielem jest Lloyds – najstarsza na świecie Brytyjska firma ubezpieczeniowa. Posiada 300 lat doświadczenia.

W jakich krajach działa ochrona

Ochrona działa na całym świecie. 

Potrzebujesz innych ubezpieczeń uwzględniających uprawianie sportów lotniczych tj: ubezpieczenia podróżne, odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone innym, ubezpieczenie na życie? Napisz do nas

PRZYKŁADOWE OFERTY

Pilot paralotniSkoczek spadochronowyPilot paralotniPilot szybowca
Śmierć NNW suma ubezpieczenia 200 000 PLN

Ubezpieczenie na okres sześciu miesięcy

Składka za sześć miesięcy 250 zł

Miej na uwadze, że nalot znacznie warunkuje wysokość składki

Śmierć NNW suma ubezpieczenia 250 000 PLN

Inwalidztwo suma ubezpieczenia 250 000 PLN

Ubezpieczenie na okres dwunastu miesięcy

Składka za jeden rok 850 PLN

Miej na uwadze, że nalot znacznie warunkuje wysokość składki

Śmierć NNW suma ubezpieczenia 200 000 PLN

Całkowita trwałą niezdolność do pracy NNW

suma ubezpieczenia 200 000 PLN

Ubezpieczenie na okres sześciu miesięcy

Składka za sześć miesięcy 420 PLN

Miej na uwadze, że nalot znacznie warunkuje wysokość składki

 Śmierć NNW suma ubezpieczenia 400 000 PLN

Inwalidztwo suma ubezpieczenia 400 000 PLN

Ubezpieczenie na okres dwunastu miesięcy

Składka za jeden rok 1400 PLN

Miej na uwadze, że nalot znacznie warunkuje wysokość składki


Przedstawione kalkulacje mają charakter informacyjny. Informacje zawarte w niniejszej witrynie nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.


CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Jaką rolę w zawieraniu ubezpieczenia pełni firma Twoi Doradcy Finansowi Polska. Sp. o.o. (TDF Polska)?

Firma TDF Polska jest agentem ubezpieczeniowym, wpisanym do rejestru Komisji Nadzoru Finansowego, który jest uprawniony do dystrybucji ubezpieczeń Lloyd’s poprzez coverholdera Leadenhall S.A.

Kim jest Leadenhall S.A.?

Firma Leadenall S.A. jest coverholderem Lloyds w Polsce, czyli przedstawicielem Lloyd’s, upełnomocnionym do akceptowania w jego imieniu i na jego rzecz ryzyk ubezpieczeniowych z lokalnego rynku. Leadenhall S.A dystrybuuje ubezpieczenia Lloyds przez niezależne firmy doradztwa finansowego takie jak 
TDF Polska Sp. z o.o.

Gdzie działa ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona ubezpieczeniowa działa na całym świecie.

Czy zakres ochrony wynikający z warunków ubezpieczenia może być dodatkowo rozszerzony?

Standardowy zakres ochrony obejmujący podstawowe świadczenia już zapewnia bardzo szeroką, nie oferowaną dotąd przez innych Ubezpieczycieli ochronę. Chcąc zachować przejrzyste i zwięzłe warunki, nie umieszczono w nich szeregu dodatkowych, mniej ważnych i nie zawsze mających zastosowanie w polisie, świadczeń.

Wychodząc jednak naprzeciw przyzwyczajeniom rynku wprowadzono opcjonalne, w zamian za dodatkową składkę, rozszerzenia zakresu o wybrane świadczenia dodatkowe:
– świadczenie pogrzebowe

– pokrycie kosztów dostosowania do życia w niepełnosprawności

– trwałe uszczerbki na zdrowiu

– dzienne świadczenie szpitalne

– pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji

W treści warunków został zawarty dodatkowy, podwyższający sumę ubezpieczenia limit na wypadek śmierci ubezpieczonego w wysokości 2% sumy ubezpieczenia na każde jego dziecko. Świadczenia dodatkowe są oferowane w zależności od wybranego zakresu świadczeń podstawowych.

Czy będę objęty ochroną, kiedy zawodowo uprawiam sport oraz startuję w zawodach gdzie przewidziane są nagrody pieniężne.

Warunki ubezpieczenia wyłączają z ochrony zawodowe uprawianie sportu oraz starty w zawodach gdzie przewidziane są nagrody pieniężne.

Czy jak wybiorę pakiet ubezpieczeń (A+B+C) to czy suma ubezpieczenia wybrana na wypadek śmierci, inwalidztwa i całkowitej trwałej niezdolności do pracy jest traktowana jako osobny limit na każde z tych zdarzeń?

Nie. Suma ubezpieczenia stanowi maksymalny limit odpowiedzialności z tytułu zajścia zdarzeń wynikających z poszczególnych ryzyk. Oznacza to, że jakakolwiek wypłata świadczeń częściowych z tytułu zajścia konkretnego zdarzenia konsumuje sumę główną. Zasada ta nie dotyczy części klauzul dodatkowych, które posiadają własne podlimity.

Czy ryzyko inwalidztwa (B) obejmuje też zwykłe uszczerbki na zdrowiu np. złamania, skręcenia, poparzenia itp.?

Nie. Inwalidztwo obejmuje wyłącznie uszczerbki spełniające definicję § 5 pkt. 1 Warunków Ubezpieczenia. Inne uszczerbki na zdrowiu mogą zostać objęte klauzulą dodatkową „trwałych uszczerbków na zdrowiu” opartej na zasadzie „% za %”. Za każdym razem komisja lekarska orzeka o procentowym uszczerbku na zdrowiu na podstawie aktualnego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym uszczerbku na zdrowiu.

Jak działa ubezpieczenie inwalidztwa w wyniku NW (B)?

Zgodnie z § 5 pkt. 1 Warunków Ubezpieczenia inwalidztwo to takie uszkodzenie ciała, które skutkuje utratą kończyny lub organu, lub całkowitą utratą ich funkcji. Charakterystyczną dla tej opcji we wszystkich innych ubezpieczeniach tego typu jest tabela świadczeń stałych tzn. wymienione są konkretne rodzaje inwalidztwa z podaniem wysokości odszkodowania (w procentach) za dane zdarzenie. W praktyce oznacza to, że jeżeli nastąpi zdarzenie powodujące inwalidztwo, którego nie ma określonego w tabeli, świadczenie nie jest wypłacane.

Różnicą na korzyść produktu Lloyd’s jest fakt wprowadzenia w tym ryzyku tzw. tabeli otwartej inwalidztwa. Polega ona na tym, że inwalidztwo nie jest ograniczone wyłącznie do tabeli świadczeń stałych, a realna ochrona jest udzielana także na przypadki w tabeli nieopisane, a spełniające definicję § 5pkt. 1.

Zasadę tą wyraża zapis § 5 pkt. 8 Warunków Ubezpieczenia: Jeżeli trwały uszczerbek na zdrowiu będący następstwem Nieszczęśliwego wypadku nie został wymieniony w tabeli uszczerbków znajdującej się w ust. 2, to z zastrzeżeniem postanowień ust. 1 wysokość świadczenia z tego tytułu zostanie ustalona na drodze porównania stopnia jego dolegliwości z uszczerbkami wymienionymi w tabeli uszczerbków, przy czym zawód wykonywany przez Ubezpieczonego nie będzie brany pod uwagę.

Jak ustala się sumę ubezpieczenia na ryzyko inwalidztwa w NW (B)?

Wysokość świadczenia ustala się na podstawie przychodów Ubezpieczonego z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających zawarcie umowy na warunkach opisanych w pytaniu 20 FAQ. Zasadę tą nazywamy walidacją przychodową. Maksymalna suma ubezpieczenia może wynosić 10 krotność rocznego przychodu ubezpieczonego (jednak nie więcej niż 10 mln zł), która z biegiem lat ulega zmniejszeniu wg następujących zasad:

po 50 roku życia – 7,5 krotność rocznego przychodu

po 55 roku życia – 5 krotność rocznego przychodu

po 60 roku życia – 2,5 krotność rocznego przychodu

Suma ubezpieczenia do 750.000 zł nie podlega weryfikacji przychodowej tzn. nie są sprawdzane żadne dokumenty finansowe. Pozwala to na ubezpieczenie się osobom, które nie osiągają żadnych przychodów lub ich wysokość jest bardzo niska.

Należy pamiętać, że suma ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa jest zawsze tożsama z sumą na wypadek śmierci.

Jak ustala się sumę maksymalną sumę ubezpieczenia na ryzyko śmierci w wyniku NW (A)?

Wysokość świadczenia ustala się na podstawie przychodów Ubezpieczonego z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających zawarcie umowy. Maksymalna suma ubezpieczenia może wynosić 10 krotność rocznego przychodu ubezpieczonego (jednak nie więcej niż 10 mln zł), która z biegiem lat ulega zmniejszeniu wg następujących zasad:

  • po 50 roku życia – 7,5 krotność rocznego przychodu
  • po 55 roku życia – 5 krotność rocznego przychodu
  • po 60 roku życia – 2,5 krotność rocznego przychodu

Suma ubezpieczenia do 750.000 zł nie podlega weryfikacji przychodowej tzn. nie są sprawdzane żadne dokumenty finansowe. Pozwala to na ubezpieczenie się osobom, które nie osiągają żadnych przychodów lub ich wysokość jest bardzo niska.

Czy ryzyko śmierci (A) obejmuje również śmierć z tytułu zawału serca i udaru mózgu?

Nie. W ubezpieczeniu od utraty dochodu ryzyko śmierci obejmuje wyłącznie nieszczęśliwy wypadek. Zgon naturalny oraz w wyniku choroby np. zawał serca lub udar mózgu jest wyłączony z zakresu ubezpieczenia. Należy podkreślić, iż Warunki Ubezpieczenia wyraźnie przewidują wyłączenie śmierci naturalnej.

Jest możliwe zawarcie terminowego ubezpieczenia na życie Lloyd’s, gdzie śmierć z tytułu zawału serca i udaru mózgu będzie uwględniona.

Kto orzeka o całkowitej trwałej niezdolności do pracy?

O fakcie trwałej niezdolności do pracy w danym zawodzie zawsze decyduje komisja lekarska. Orzeczenie takiej komisji opiera się na dwóch kryteriach: aktualnego stanu zdrowia i rokowań

medycznych związanych z ewentualnym powrotem do zdrowia oraz jak powyższe rzutuje na zdolność do wykonywania zawodu wymienionego w polisie.

Jaką maksymalną sumę ubezpieczenia dopuszcza się dla trwałej niezdolności do pracy?

Maksymalna suma ubezpieczenia może wynosić 10 krotność rocznego przychodu ubezpieczonego (jednak nie więcej niż 10 mln zł), która z biegiem lat ulega zmniejszeniu wg następujących zasad:

po 50 roku życia – 7,5 krotność rocznego przychodu

po 55 roku życia – 5 krotność rocznego przychodu

po 60 roku życia – 2,5 krotność rocznego przychodu

Suma ubezpieczenia do 750.000 zł nie podlega weryfikacji przychodowej tzn. nie są sprawdzane żadne dokumenty finansowe. Pozwala to na ubezpieczenie się osobom, które nie osiągają żadnych przychodów lub ich wysokość jest bardzo niska.

Jak działa ryzyko całkowitej trwałej niezdolności do pracy (§ 6 Warunków Ubezpieczenia)?

Całkowita trwała niezdolność do pracy oznacza całkowitą niezdolność Ubezpieczonego do wykonywania zawodu określonego w Umowie ubezpieczenia, która to niezdolność wystąpi w okresie dwunastu miesięcy od daty wypadku lub od daty ujawnienia się choroby, utrzymuje się nieprzerwanie przez dwanaście miesięcy, a na zakończenie tego okresu nie ma rokowań poprawy.

Przewagą tego ryzyka w odróżnieniu do standardu polskich ubezpieczeń jest fakt, że całkowita trwała niezdolność do pracy orzekana jest w odniesieniu do wykonywanego zawodu, a nie jak do tej pory – jakiejkolwiek pracy zarobkowej. W praktyce oznacza to, że Ubezpieczony po wypłacie odszkodowania z tego tytułu może podjąć pracę zarobkową w innym zawodzie.

Czy przed przystąpieniem do ubezpieczenia od okresowej niezdolności do pracy należy wypełnić ankietę medyczną lub przechodzi badania lekarskie?

Nie. Firma ubezpieczeniowa nie stawia takich wymogów, gdyż z ochrony ubezpieczeniowej całkowicie wyłączamy skutki chorób i zachorowań, na które Ubezpieczony cierpiał, leczył się, lub musiał być ich świadomy przed lub w chwili zawarcia ubezpieczenia. Tego typu sytuacje wyłączone są na podstawie § 8 pkt. 11 Warunków Ubezpieczenia (tzw. wyłączenie „pre-existing conditions”).

Co oznacza „okres wyczekiwania” przychodów przy ubezpieczeniu od okresowej niezdolności do pracy?

Okres wyczekiwania pełni rolę franszyzy redukcyjnej. Oznacza on czas, za który Lloyd’s nie ponosi odpowiedzialności z tytułu całkowitej okresowej niezdolności do pracy, a tym samym nie wypłaca świadczenia tzw. podtrzymania dochodu. Dla okresowej niezdolności w wyniku NW okres minimalny wynosi 14 dni, a w wyniku chorób – 21 dni. Okres ten można wydłużyć pomniejszając w ten sposób należną składkę.

Przykład:

Ubezpieczony przebywa z powodu wypadku na zwolnieniu lekarskim przez 30 dni. Wypłata zasiłku rozpocznie się począwszy od 15 dnia, czyli ubezpieczony otrzyma świadczenie łącznie za 15 dni w wysokości 1/30 zasiłku za każdy dzień.

Okres wyczekiwania został wprowadzony po to, aby ubezpieczenie nie było wykorzystywane do błahych skutków wypadków lub niegroźnych chorób (np. przeziębienie).

Co oznacza „okres odszkodowawczy” przychodów przy ubezpieczeniu od okresowej niezdolności do pracy?

Okres odszkodowawczy oznacza ilość miesięcy, przez które Ubezpieczony może otrzymywać świadczenie z tytułu całkowitej okresowej niezdolności do pracy, która rozpoczęła się w okresie ubezpieczenia. Trwa od 24 do 60 miesięcy, a jego długość ma bezpośrednie przełożenie na wysokość składki.

Jakie dokumenty brane są pod uwagę w celu weryfikacji przychodów przy ubezpieczeniu od okresowej niezdolności do pracy?

W momencie przygotowywania oferty i wystawienia polisy nie trzeba przedstawiać żadnych dokumentów finansowych. Należy samemu przeliczyć swój przychód i podać odpowiednie wartości. Dopiero w przypadku wystąpienia o wypłatę świadczenia Leadenhall Polska S.A. weryfikuje, czy podane dane odpowiadają rzeczywistemu przychodowi. Dokumentami poświadczającymi jego wysokość są wszelkie niepodważalne dokumenty stosowane w polskim obrocie gospodarczym i podatkowym np. deklaracje podatkowe (PIT), umowy o pracę, umowy kontraktowe, odpisy z księgi przychodów i rozchodów, wydruki z rachunku bankowego itp.

Jakie rodzaje przychodów brane są pod uwagę przy przystąpieniu do ubezpieczenia od okresowej niezdolności do pracy?

Zgodnie z definicją § 13 pkt. 4 Warunków Ubezpieczenia za przychód uznajemy łączny, udokumentowany przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wykonywania przez Ubezpieczonego zawodu określonego w polisie.

Brane są zatem pod uwagę wszystkie źródła przychodów generowanych osobiście w konkretnym zawodzie np. umowa o pracę, kontrakt, umowa zlecenie, własna działalność gospodarcza, z zastrzeżeniem wyjaśnień z pkt. 5 FAQ. Oznacza to, że do przychodu nie zalicza się żadnych innych źródeł przychodów, które nie wynikają wprost z osobistego wykonywania

zawodu wskazanego w polisie np. dywidendy z udziałów w spółkach, przychody z lokat i obrotu papierami wartościowymi, umowy najmu itp.

Ile wynosi minimalny i maksymalny miesięczny zasiłek z tytułu okresowej niezdolności do pracy?

Minimalna wysokość zasiłku to 1.000 zł miesięcznie, a maksymalna 65% średniego miesięcznego przychodu Ubezpieczonego, generowanego przez niego osobiście w zawodzie wskazanym w polisie, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających moment przygotowania oferty.

Jak działa ryzyko okresowej niezdolności do pracy (§ 7 Warunków Ubezpieczenia)?

Okresowa całkowita niezdolność do pracy (tzw. podtrzymanie dochodu) gwarantuje Ubezpieczonemu wypłatę miesięcznego zasiłku w przypadku całkowitej okresowej niezdolności do pracy w wyniku NW lub choroby. Ma być ono zabezpieczeniem dla spłaty stałych zobowiązań Ubezpieczonego.

Na jaki okres można wystawić ubezpieczenie?

Standardowy okres ubezpieczenia wynosi 1 rok. Minimalny czas, na jaki można wystawić polisę to 1 dzień. Należy pamiętać, że może to nie być opłacalne, dlatego, że minimalna składka za ubezpieczenie wynosi 200 zł. Natomiast maksymalny okres ubezpieczenia to 18 miesięcy.

Jaki jest wiek wstępu do ubezpieczenia od całkowitej trwałej lub okresowej niezdolności do pracy?

Minimalny wiek wstępu wynosi 16 lat, a maksymalny 65 rok życia.

Jaki jest wiek wstępu do ubezpieczenia od utraty dochodu i inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku?

Minimalny wiek wstępu wynosi 16 lat, a maksymalny 80 lat.

Czy mogę zawrzeć ubezpieczenie nawet jak nie jestem pilotem?

Tak, możemy przygotować rożne warianty ochrony uniwersalne i dedykowane wybranym grupom zawodowym – uwzględniające dodatkowe ryzyka.

Czy ubezpieczonym od utraty dochodu może być osoba generująca przychód na podstawie umowy o pracę?

Tak. Jednakże w odniesieniu do takich osób musi zostać wystawiona polisa z obowiązkowym okresem wyczekiwania 180 dni dla wypadków i chorób. W sytuacji, w której ubezpieczony generuje przychód zarówno z umowy o pracę i innych źródeł np. działalności gospodarczej wymagane jest wystawienie dwóch osobnych polis odnosząc do nich przychody i dla części „etatowej” zastosowanie 180 dni okresu wyczekiwania.

Kto może być Ubezpieczonym w ubezpieczeniu od utraty dochodu? (D)

Zgodnie z postanowieniami Warunków Ubezpieczenia Ubezpieczonym może być każda osoba fizyczna, która generuje swój przychód osobiście „pracą rąk własnych” tzn. bez pomocy innych osób (np. zatrudnionych pracowników, podwykonawców itp.)

Jednocześnie należy pamiętać, że zgodnie z § 13 pkt. 3 i 4 Warunków Ubezpieczenia za przychód uznajemy wyłącznie udokumentowany przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wykonywania przez Ubezpieczonego zawodu określonego w umowie ubezpieczenia za okres 12 miesięcy bezpośrednio zawarcie umowy ubezpieczenia.

Oznacza to, że ubezpieczenie to nie może być oferowane bez konsultacji z Leadenhall Polska S.A. osobom fizycznym, które zatrudniają innych pracowników (bez względu na formę zatrudnienia) lub uzyskują przychód na podstawie innych przepisów np. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, czyli osoby rozliczające się z fiskusem na podstawie ryczałtu lub karty podatkowej.

W jaki sposób otrzymam polisę?

Aby umowa ubezpieczenia została skutecznie zawarta muszą zostać spełnione dwa warunki. Pierwszy, polisa musi być podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela Ubezpieczyciela – na każdej wygenerowanej z systemu polisie taki podpis już widnieje. Drugim warunkiem jest zapłata składki lub jej I raty przez Ubezpieczonego. Spełnienie drugiego warunku jest traktowane jako moment zawarcia umowy ubezpieczenia.

W związku z faktem, że dokument polisy nie wymaga podpisu ani Ubezpieczonego ani pośrednika, polisa może zostać doręczona w następujący sposób:

mailem w formacie pliku PDF – najszybsza forma

jako wydruk na specjalnym papierze i wysyłka na adres korespondencyjny  

Od którego momentu rozpoczyna się ochrona ubezpieczeniowa?

Zgodnie z § 12 Warunków Ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od daty wskazanej w polisie (godz. 00:01) pod warunkiem zapłacenia składki. Oznacza to, że dopiero moment zapłaty składki (zasada „stempla pocztowego”) powoduje rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej.

Jeżeli w ciągu 14 dni od daty wskazanej w umowie nie zostanie opłacona składka lub jej pierwsza rata, umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu.

Z jakim wyprzedzeniem można wystawić polisę?

Polisę może być wystawiona maksymalnie na 30 dni w przód.

Jak długo ważna jest przygotowana oferta ubezpieczenia?

Okres ważności każdej oferty to 60 dni.

Od czego zależy wysokość składki?

Wysokość składki uzależniona jest od wielu czynników. Należą do nich wiek Ubezpieczonego, nalot, typ statku powietrznego na jakim lata ubezpieczony, zakresu ubezpieczenia oraz wysokości wybranych przez Ubezpieczonego świadczeń. 

Czy składki za polisę Lloyd’s można opłacać w ratach?

Najtańsza składka jest roczna. Natomiast możliwa jest płatność w ratach. W dwóch (5% zwyżki) lub czterech (7,5% zwyżki).

Czy ochrona ubezpieczeniowa działa na całym świecie?

Tak. Lloyd’s nie stawia ograniczeń związanych z zakresem terytorialnym za wyjątkiem wyłączenia ryzyk wojennych.

Jaki jest czas oczekiwania na ofertę?

Każda oferta przygotowywana jest indywidualnie przez specjalistę do oceny ryzyka. W związku z powyższym czas oczekiwania na ofertę to 4 dni robocze. W indywidualnych przypadkach kiedy wybrane zostały wysokie sumy ubezpieczenia wspomniany czas może się wydłużyć.


DLACZEGO MY

Projekt TDF Aviation – ubezpieczenia dla lotnictwa powstał w wyniku połączenia pasji do lotnictwa i finansów.

Twórcą projektu jest TDF Polska Sp. z o.o. – firma wspierająca swoich klientów w budowaniu bezpieczeństwa finansowego oraz pomnażania majątku. Więcej o nas: www.tdfpolska.pl

Współzałożyciel firmy Przemysław Wojewoda jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, wojskowym kontrolerem ruchu lotniczego w bazie samolotów F-16 oraz początkującym pilotem paralotni. Znaczną większość swojego życia zawodowego poświęca finansom osobistym oraz inwestowaniu. Jest doradcom finansowym z sześcioletnim doświadczeniem oraz członkiem Europejskiej Federacji Profesjonalistów Finansowych. Więcej dowiesz się tutaj: www.przemekwojewoda.pl

TDF Aviation – ubezpieczenia dla lotnictwa jest marką, która powstała nie tylko z chęci połączenia dwóch pasji, ale również w odpowiedzi na wyzwania środowiska lotniczego związane z dostępem do dobrej jakości ubezpieczeń. Takich ubezpieczeń, które nie tylko mają szeroki zakres, wysokie sumy ubezpieczenia, mogą być indywidualnie konfigurowane, ale gdy będzie trzeba z nich skorzystać spełnią swoje zadanie.


Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

 Tak,zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz 883) wypełniając ten formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych i w wykorzystywanie ich tylko do wewnętrzenych celów statystycznych i marketingowych. Jednocześnie masz prawo wglądu do swoich danych, ich poprawienia i usunięcia. Administratorem danych osobowych jest firma Twoi Doradcy Finansowi Polska Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, NIP: 701-042-33-61, REGON: 147226747 KRS:00000504934

, zapisuję się na newsletter. Chcę otrzymywać bieżące informacje na temat ubezpieczeń lotniczych oraz inne informacje na temat finansów osobistych i inwestowania.

Facebook Icon